49. Sjezd českých patologů
27. Sjezd České společnosti histologických laborantů

2. – 4. 10. 2024

Clarion Congress Hotel Ostrava

1Osobní údaje, pracovní zařazení

2Kontaktní informace účastníka

3Registrační poplatek

registrace do 31. 8. 2024 registrace od 1. 9. 2024
Lékař – celá konference
Lékař – pouze Sklíčkový seminář, středa 2. 10.
Laborant – člen ČSHL
Laborant – nečlen ČSHL
Osvobozen od poplatku

Registrační kód přednášející / hosté

Neplatný kód
Uplatnit kód

4Zájem o aktivní účast

V případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v rámci registrace nahrát abstrakt vaší přednášky nebo vašeho posteru.

Abstrakt musí dodržovat strukturu: Název, Autor(ři), Pracoviště, Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuze, Použitá literatura. Délka abstraktu max 2500 znaků bez mezer.

Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 30. 6. 2024. První autor přednášky je osvobozen od registračního poplatku, další autoři přednášky a autoři posterů hradí registrační poplatek.

5Platba registračního poplatku

Chci uvést jiné fakturační údaje
Pokud vaši registraci hradí zaměstnavatel nebo jiná právnická osoba, prosíme uveďte jejich fakturační údaje.
Chci použít mé osobní kontaktní údaje
Daňový doklad bude vystaven na vaše jméno.

Fakturační údaje


Předvyplnit údaje podle IČ

6Společenský večer

Rautová večeře s hudebním doprovodem, středa 2. 10.
Clarion Congress Hotel Ostrava, cena 400 Kč / 16 €

Platba společenského večera

Společné setkání odborníků, čtvrtek 3. 10.
Clarion Congress Hotel Ostrava, účast bezplatná

7 Dodatečné informace


Preferovaná měna pro platbu